Hvordan isolere en bilbrann for å avverge tunnelbrann og brannspredning i parkeringshus

Dette brannverktøyet burde være tilgjengelig i alle tunneler, på alle parkeringsplasser, parkeringshus, ferger, ladestasjoner for elbil og alle andre steder med høy konsentrasjon av biler.

Bridgehill Car Fire Blanket

Ved å isolere bilbrannen på under 20 sekunder med Bridgehill Car Fire Blanket, unngår man faren for kraftig røyk- eller brannspredning.
Faren for en katastrofal tunnelbrann er dermed avverget.

  • "Brannteppet til biler vil kunne redusere skadeomfanget og spare store verdier dersom de brukes kjapt ved brann i ordinære biler og el-biler. Slike tepper kunne med stor fordel vært montert i alle større parkeringsanlegg og spesielt underjordiske parkeringsanlegg."

    Stian Hovinbøle Leder beredskapsavd. | Porsgrunn Brannvesen

Den enkleste og mest effektive løsningen for å isolere brann i kjøretøy

Ved enkelt å dra Bridgehill Car Fire Blanket over bilen, har du isolert flammer og røyk på få sekunder. Ideelt for hoteller, ferjer, kjøpesentre, sykehus og alle andre steder som trenger å unngå nedetid. Hvert år oppstår det 100.000 bilbranner i Storbritannia og 3.500 bilbranner her i Norge.

Brukervennlig

1: Rull ut duken foran eller bak den brennende bilen/objektet
2: Ta tak i håndtakene i hvert hjørne av duken og dra duken over bilen/objektet i en bevegelse
3: Pass på at duken ligger ned til bakken rundt hele bilen, slik at oksygentilførsel hindres
4: La duken ligge på bilen/objektet i 20 minutter

Produktinformasjon

Bridgehill Car Fire Blanket er utviklet for kvelning av bilbrann i bil og elbil, og håndteres enkelt av to personer.

Duken slukker umiddelbart enhver bilbrann i selve bilen ved å kvele oksygentilførselen. Produksjonen av giftige gasser og røyk opphører helt eller reduseres kraftig, avhengig om det også er fyr i elbilbatterier eller ikke. Dersom bilen er fossilt drevet eller det ikke har tatt fyr i selve batteriene, er brannen nå slukket.

Dersom det er brann også i bilbatteriene, har man ved å legge på duken, isolert bilbrannen, slukket brannen i selve bilen, og redusert røykutviklingen kraftig. Brannen er under kontroll, og brannvesenet har nå god tid til å utføre slukking av brann i batteriene. Til dette brukes Bridgehill Car Fire Blanket Lithium.

Dette er en meget miljøvennlig måte å slukke en brann på, da giftige gasser og røyk isoleres, og det ikke er behov for vann eller skum som tar med seg giftige stoffer ned i grunnen.
Bridgehill Car Fire Blanket muliggjør rask inngripen i påvente av brannvesenet, og kan ved tidlig inngripen avverge brannalarm og “nedetid” i kjøpesentre, på hotell, i kontorbygg, på ferjer etc.

Duken kan også brukes til brannslukning på flere områder som for eksempel på trucker, industrimaskiner, søppelkontainere, motorsykler, småbåter o.l.

  • "Vi har på oppdrag fra Bridgehill lagt til rette for flere praktiske forsøk med brannteppe til bil. Teppet har vist rask og enkel kontroll på bilbrann enten det er elbil, bil i tunnel eller parkert tett med andre biler på parkeringsplass. Vi ser at folk som ikke har brukt duken før enkelt trekker duken over brennende biler og tatt kontroll på brann og røyk på få sekunder."

    Finn Olav Lageraaen IF Sikkerhetssenter

Bruksområder

Parkeringshus

Det brenner 10 biler hver dag i Norge. I parkeringshus hvor bilene står parkert tett, er det viktig å kunne isolere og slukke en brann umiddelbart. Våre løsninger gjør nettopp det, og bilene og området rundt det brennende objektet sikres. Ved tidlig inngripen kan man hindre at evt. brannalarmer utløses og omsetning i kjøpesentre går tapt.

Ferjer

Ferjeselskapene er særlig utsatt ved en bilbrann, og har spesielt god nytte av å kunne isolere og slukke en slik brann umiddelbart.
Bridgehill Innovation sine løsninger gjør nettopp dette. Tidlig inngripen kan hindre at brannalarmen går og gjestene blir engstelige, og store reparasjoner og dyr nedetid på ferjen i etterkant kan forhindres.

Bensinstasjoner

Bensinstasjoner er spesielt utsatt ved brann, og en umiddelbar slukking eller isolering av en slik brann er nødvendig for å unngå en kritisk situasjon. Bridgehill Innovation har en løsning som gjør nettopp dette. Duken kan også brukes til å slukke brann i containere eller andre brennende objekter.

Verksteder

Elbiler har selvantent opptil 3 uker etter en kollisjon. Pga dette anbefaler de fleste elbilprodusentene minimum 48 timers karantenetid før kolliderte elbiler får tas inn på verkstedet for reparasjon. Ved en selvantennelse i denne perioden, vil en Bridgehill Car Fire Blanket kunne isolere en bilbrann, selv når bilen står uten tilsyn. Duken vil også signalisere tydelig at bilen er elektrisk, og gjøre omgivelsene rundt tryggere.

Bergingsbiler

Litiumbatterier kan selvantenne når som helst etter en kollisjon. Spesielt er faren stor når vraket flyttes på, og bilbergingstjenesten er dermed særlig utsatt for biler som selvantenner. Med Bridgehill-duken stroppet fast over vraket, blir bilbrannen holdt isolert under transporten.

Tunneler

Risikoen for brann i tunneler øker i takt med trafikken, høyere fartsgrenser, antall tunneler og lengden på disse. Innvendig kledning i en tunnel er ofte laget av meget brennbar isolasjon, og skadeomfanget ved en brann kan bli omfattende. Å bruke et pulverapparat effektivt for å slukke en bilbrann er heller ikke alltid like enkelt, da brannkilden ofte ikke kan sees eller er tilgjengelig.

Bli den første til å motta de nyeste Bridgehill-nyhetene, -arrangementene og produktoppdateringene.